نُت فارسی آهنگ امان از درد دوری

نُت فارسی آهنگ امان از درد دوری

نُت فارسی آهنگ امان از درد دوری

نُت فارسی آهنگ امان از درد دوری

از  با زیر نویس شعر و آکورد ،

کامل دقیق با تمام جزئیات اورتور و موزیک در 3 صفحه کامل،

تو اونجا ومن اینجا       امان از درد دوری 

من ماندم و رویاها        نه شوق ونه سروری

امان ازدرد دوری        امان ازدرد دوری 

تایپ شده برای مبتدی تا حرفه ای ها برای آموزش سریع و آسان

ارگ - پیانو - آکاردیون - گیتار - و سازهای دیگر پاپ -

با راهنمای نمایش نام نُتها روی ارگ و جزئیات...

محصولی از فروشگاه موسیقی پاپ